Vibration in Gyms with everroll® and Regupol® 4080

Hệ thống chống rung cho phòng Gyms với sự kết hợp của everroll® và Regupol® 4080 là hệ thống ứng dụng điển hình cho các phòng tập thể dục, giúp giảm bớt các vấn đề về rung động.