Sound 12

Regupol® soud 12 cung cấp khả năng cách âm tốt cho hệ thống sàn dưới lớp bê tông nặng.

  • Kích thước tiêu chuẩn: 1200 x 1000 x 17mm
  • Khả năng cách âm: ΔLW ≥ 35 dB (theo tiêu chuẩn ISO 717-2
  • Chịu tải tối đa: 3000 kg/m² (30 kN/m²)
  • Màu sắc: Nâu-be cùng các hạt sẫm màu, mặt trên được dát mỏng bằng lá nhôm xanh.
  • Xuất xứ: Đức