Antrade Co., Ltd. luôn tìm kiếm những ứng viên có năng lực, trình độ và mong muốn gắn bó lâu dài cùng công ty.

Hãy dành thời gian tìm hiểu và liên hệ lại chúng tôi để làm việc cùng gia đình Antrade ở những vị trí như bên dưới:

 

     ***đang chờ cập nhật***