Everroll® Shape range

Everroll Shape range được thiết kế chú trọng vào màu sắc để tăng thêm sự sống động, sáng tạo về hình dạng và cấu trúc cho sàn nhà của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng everroll Shape range để xác định đường chạy, đánh dấu và phân biệt các khu vực, thậm chí có thể tích hợp logo của bạn vào thiết kế sàn.

  • Kích thước cuộn (chiều dài): 40lm
  • Kích thước cuộn (chiều rộng): 1.25m
  • Kích thước tấm: 600mm x 600mm
  • Độ dày: 4mm
  • Xuất xứ: Đức